نانوایان قم خواستار افزایش نرخ نان شدند


چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۳ ژوین ۲۰۱۸
به گزارش ایرنا، شماری از نانوایان نان لواش قم روز چهارشنبه دراعتراض به عدم تغییر قیمت نان، در مقابل اتحادیه نانوایان این استان تجمع کردند.
آنان که حدود ۵۰ تن بودند،پلاکاردهایی از جمله ‘ ما نانوایان با درآمد سال ۹۳ در سال ۹۷ زندگی می کنیم» و « ما خواستار اعلام نرخ عادلانه نان هستیم» در دست داشته و خواستار رفع مشکلاتشان توسط مسئولان امر شدند.
به گفته این افراد درحالیکه هرسال حداقل ۱۰ الی ۱۵ درصد تورم داریم اما متاسفانه مسئولان به فکر قشر نانوا نیستند و ما به سختی زندگی می کنیم.
رئیس اتحادیه نانوایان قم درحاشیه این تجمع به خبرنگار ایرنا گفت: “عواملی همچون بالا رفتن نرخ تورم و افزایش هزینه های تولید د طول سال های اخیر باعث شده است قیمت نان از جمله نان لواش در استان قم کفاف چرخاندن نانوایی را ندهد و قیمت نان بعد از گذشت بیش از چهار سال احتیاج به نرخ گذاری جدید دارد”.
علی اکبر زارعی بیان کرد: “قیمت همه عوامل موثر بر تولید نان گران شده و از جمله نرخ خمیرمایه نانوایان در این سال ها به ۸۰۰ هزار ریال رسیده است و با این وضعیت، فروش نان لواش با قیمت کنونی باعث ورشکستگی نانوایان می شود”.
وی ادامه داد: “نرخ نان لواش هم اکنون در شهرهای اطراف قم همچون ساوه، کاشان و تهران با وزن چانه ای ۱۷۰ گرم بالای ۲ هزار ریال است اما قیمت این نان در قم یکهزار و ۶۵۰ ریال است که باعث تحمیل فشار های سنگین به نانوایان شده است”.
زاراعی گفت: “هرساله تمام هزینه های تولید افزایش می یابد، اما قیمت نان ثابت مانده و این مساله، نانوایی ها را به بنگاه های اقتصادی در معرض ورشکستگی تبدیل می کند”.
وی بیان کرد: “علاوه بر افزایش هزینه های مستقیم موثر بر تولید نان مانند حقوق و بیمه کارگران نانوایی، موارد دیگری همچون افزایش نرخ دریافت کارت سلامت نانوایان به ۵۰۰ هزار ریال که هر ۶ ماه یکبار هم باید عوض شود، موجب اعتراض نانوایان لواش استان شده است”.
وی ادامه داد: “در شرایطی که درآمد نانوایان ثابت است اما هزینه های تولید نان روز به روز افزایش پیدا می کند”.
حدود ۲۲۰ نانوایی لواش در استان قم فعالیت دارند.
درحال حاضر ۹۰۰ نانوایی در سطح استان قم فعالیت می کنند که ۶۰۳ نانوایی دولتی بوده و از آرد یارانه ای استفاده می کنند و بقیه نانوایی های آزاد پز هستند که تعداد کمی از آن ها بدون مجوز فعالیت دارند.
همچنین در هر ماه ۹ هزار تن آرد توسط پنج کارخانه آردسازی در سطح استان توزیع می شود که هفت هزار تن آن به صورت یارانه ای در اختیار نانوایی های دولتی و ۲ هزار تن آن به صورت غیر یارانه ای در اختیار نانوایی های آزاد پز قرار می گیرد.