دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد و دستیاری پزشکی مقابل مجلس تجمع کردند


چهار شنبه۲۳خرداد۱۳۹۷ ـ ۱۳ژوئن۲۰۱۸

به گزارش رکنا، جمعی از دانشجویان پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه‌های تهران همچون دانشگاه علوم پزشکی، صنعتی شریف، علامه و امیرکبیر در اعتراض به اعمال سهمیه 5 درصدی ایثارگران از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صبح امروز با حضور در مقابل مجلس خواستار اصلاح مصوبه مرتبط با این مهم از سوی نمایندگان مجلس شدند.