دولت خبر داد: پرداخت نقدی ۲۷۰۰ میلیارد تومان بودجه عمرانی

(تیتر از جنگ خبر)
ایرنا
خزانه دار کل کشور از پرداخت 2700 میلیارد تومان بودجه عمرانی به صورت نقد از ابتدای امسال تا خردادماه خبر داد و اعلام کرد: این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از 2 برابر رشد داشته است.

«سید رحمت الله اکرمی» روز سه شنبه در حاشیه رونمایی از هفت سامانه الکترونیکی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: از ابتدای سال 96 تا اواسط خردادماه پارسال، 1200 میلیارد تومان پرداخت نقدی در حوزه بودجه عمرانی انجام شده بود.

وی ادامه داد: هر چند بخش عمده ای از پرداخت های عمرانی بودجه طبق قانون از محل اوراق اسناد خزانه پرداخت می شود اما امسال رشد خوبی در پرداخت های نقدی داشته ایم.

معاون نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره تفاوت ارقام اعلامی با مبالغ تخصیص یافته ای که سازمان برنامه و بودجه اعلام می کند نیز گفت: خزانه داری فقط پرداخت ها را انجام می دهد و این سازمان برنامه و بودجه است که تشخیص می دهد تخصیص ها با چه اولویتی و به چه میزانی انجام شود.

وی در پاسخ به پرسش دیگر ایرنا درباره اقدام خزانه داری در انتشار همه پرداختی ها از ابتدای امسال، آن را در راستای تاکید رییس جمهوری مبنی بر شفافیت هزینه های دولت و آگاهی مردم از این موضوع عنوان کرد.

اکرمی درباره اینکه چرا جزئیات پرداخت های نقدی در سامانه خزانه داری کل کشور منتشر نشده است، گفت: باید توجه داشت که از ابتدای امسال بخش بیشتر پرداختی ها مربوط به هزینه های جاری دولت بوده و در زمینه پرداخت های عمرانی نیز تخصیص هایی صورت گرفته اما به میزان هزینه های جاری نبوده است.

به گزارش ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی امروز (سه شنبه) از هفت سامانه الکترونیک رونمایی کرد تا ضمن شفافیت در عملکرد، رسیدگی به امور مردم هم تسهیل شود.