حمله به تجمع اعتراضی کارگران فولاد اهواز و دستگیری آنها

جوانه ها
مأموران نیروی انتظامی شامگاه دوشنبه ۲۱ خرداد ماه به تجمع اعتراضی کارکنان گروه ملی فولاد اهواز حمله کردند.
دوشنبه شب ۲۱خرداد ماه ۹۷براساس فراخوان قبلی ٬شماری از کارکنان گروه ملی فولاد اهواز ٬بعد از افطار و در ساعت ۲۲۳۰در فلکه سوم کیانپارس جهت برگزاری تجمع اعتراضی گرد آمدند.

مأموران نیروی انتظامی و گارد ویژه در وحشت از گسترش اعتراضات کارگران از حدود ساعت ۲۲۰۰و قبل از تجمع کارکنان٬ فلکه و تمام خیابانهای اطراف را تحت کنترل شدید در آورده و دور میدان را با نیروهای ویژه و موتور سواران دو ترک به شكل كامل پر کرده و در محاصره خود درآوردند. همچنین سر هر خیابان شرقی و غربی تا خیابان ششم کیانپارس٬ نیروهای یگان ویژه مستقر شدند.

در ساعت ۲۲۳۰حدود سی نفر از کارکنان گروه ملی فولاد اهواز در يك حركت هماهنگ در خیابان یک دور هم جمع شدند و با صدای الله اكبر قصد راه اندازی اعتراض خود را داشتند که نیروهای ویژه و لباس شخصي به آنها يورش برده و تعدادی از آنها را دستگیر کرده و دستگیر شدگان را با دو ماشین به محل نامعلومی منتقل کردند.

فیلمهایی که از این صحنه ها گرفته شده به صورت مخفیانه می باشد و جو شدیدا امنیتی را نشان می دهد.