تجمع اعتراضی کشاورزان حاشیه سد دز


دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱ ژوین ۲۰۱۸

روز دوشنبه ۲۱ خرداد ۹۷، جمعی از کشاورزان محروم حاشیه سد دز در اعتراض به ندادن حقابه خود از سوی کارگزاران و جمع آوری موتور پمپ‌های این کشاورزان دست به تجمع زدند.
یکی از دلایل بحران آب، افزایش تصاعدی چاه‌های عمیق و غیر مجاز و در نتیجه مصرف بی‌رویه سفره‌های زیرزمینی آب در حوزه کشاورزی می باشد.
به گزارش ایران ما، لازم به ذکر است که بامداد روز شنبه ۱۹ خرداد ۹۷، کشاورزان حاشیه رودخانه دز، در اعتراض به ممنوع کردن کشت توسط کارگزاران حکومتی و خاموش کردن پمپ های آب روستاها توسط سازمان آب و برق، دست به تجمع اعتراضی زدند.
در پی این اتفاق، جمعی از کشاورزان با در دست گرفتن بیل‌ و دیگر ابزارهای کشاورزی جمع شدند تا به منع کشت بر روی زمینهایشان اعتراض کنند.