تجمع پیمانکاران شهرداری تهران

یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰ ژوین ۲۰۱۸
گروهی از پیمانکاران شهرداری تهران در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مقابل ساختمان شورای شهر تهران تجمع کردند.
به گزارش ایرنا، مطالبات این پیمانکاران مربوط به سال ۹۴ و پس از آن است.
پیمانکاران شهرداری تهران مقابل ساختمان شورای شهر تجمع کردند.
تجمع کنندگان با در دست داشتن پلاکاردهایی ازجمله «تسویه مطالبات حق مسلم ماست» خواستار رسیدگی شورای اسلامی شهر به وضعیت تسویه مطالبات خود شدند.
این افراد اعلام کردند که درصورت پرداخت نشدن مطالبات به اعتراضشان ادامه خواهند داد.
یکی از تجمع کنندگان گفت: مطالبات ما از سال ۹۴ پرداخت نشده و شورا نیز تاکنون اقدام عملی در این باره انجام نداده است.
پیمانکاران شهرداری پیش از این نیز چند مرتبه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات خود تجمع کرده بودند.