تجمع اعتراضی کشاورزان حاشیه دز


رادیو زمانه
شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۹ ژوین ۲۰۱۸

بحران آب شنبه بار دیگر به اعتراض شماری از کشاورزان انجامید: این بار کشاورزان حاشیه رود دز.
بامداد روز شنبه ۱۹ خرداد ۹۷، کشاورزان حاشیه رودخانه دز، در اعتراض به ممنوع کردن کشت توسط کارگزاران حکومتی و خاموش کردن پمپ های آب روستاها توسط سازمان آب و برق، دست به تجمع اعتراضی زدند.
به دلیل کم‌آبی، کشاورزان حاشیه رود دز از کشت محصول منع شده‌اند. سازمان آب و برق پمپ‌های آب روستاهای این منطقه را صبح شنبه خاموش کرد.
در پی این اتفاق، جمعی از کشاورزان با در دست گرفتن بیل‌ و دیگر ابزارهای کشاورزی جمع شدند تا به منع کشت اعتراض کنند.
یکی از دلایل بحران آب، افزایش تصاعدی چاه‌های عمیق و غیر مجاز و در نتیجه مصرف بی‌رویه سفره‌های زیرزمینی آب در حوزه کشاورزی بود.