خبرهایی از چند تجمع اعتراضی رانندگان کامیون در نیکشهر، پیرانشهر و کرج


ایران کارگر
آدینه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷ - ۸ ژوین ۲۰۱۸

اعتراض کامیونداران نیکشهر
تعداد زیادی از رانندگان کامیون و ماشین‌های سنگین در نیکشهر سیستان و بلوچستان ‌روز پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷ در اعتراض به قطع سوخت، به اعتصاب و تجمع اعتراضی روی آوردند.
اعتراض کامیونداران در مرز تمرچین

رانندگان ترانزیت مرز تمرچین، واقع در پیرانشهر نیز ‌روز پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷، در اعتراض به مشروط کردن کسب اجازه ورود به پرداخت ۵۰ دلار از طرف هر کامیون که نوعی رشوه‌گیری در ورودی‌های مرز محسوب می‌شود، اقدام به تجمع کردند. این رانندگان کامیون با پارک کردن کامیون‌های خود با این عمل پلیس‌های مرزی به مخالفت برخاستند.

ادامه اعتصاب تانکرداران در کرج
در ادامه اخبار مربوط به اعتراض و اعتصاب رانندگان کامیون در سراسر کشور، مطلع شدیم که روز پنج شنبه۱۷خردادماه تانکرهای حمل سیمان در کرج به اعتصابی که از قبل شروع کرده بودند ادامه دادند. خبرهای دریافتی از اضافه شدن بر تعداد تانکرهایی که به صف اعتصابیون می‌پیوستند، حکایت داشت.
بر پایه خبری که ایلنا روز ۱۳ خرداد به نقل از داوود کشاورزیان مشاور وزیر راه درج کرده است، در سال‌های گذشته هم، رانندگان کامیون و کامیون داران مطالباتی که امروز بیان می‌کنند را داشته‌اند و قیمت حمل کالا از حدود ۳۰ سال گذشته توافقی اعلام می‌شد و نرخ گذاری‌ها توافقی بین راننده و صاحبان کالا بوده و دولت هم در سه دهه گذشته وارد قیمت گذاری نرخ کرایه نشد.
وی با اعتراف تلویحی به خواست‌های برحق رانندگان کامیون گفته است که در دو الی سه سال گذشته به دلیل رکودی که بر اقتصاد کشور کم و بیش حاکم بود، بازار کشش افزایش قیمت کرایه را نداشت در حالی که هزینه رانندگان رو به افزایش بوده است.
وی همچنین با بیان اینکه کرایه‌ای که در سال ۱۳۹۶ از سوی شرکت‌ها اخذ می‌شد، تقریبا معادل کرایه در سال ۱۳۹۲ بود، تایید کرد که کرایه این قشر زحمتکش در طی حداقل ۴ سال که تورم و گرانی رو به افزایش بوده است، هیچ تغییری نکرده است.