اعتصاب شماری از کامیون‌داران تهران با شعار «اتحاد و همدلی»


زادیو زمانه
شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۹ ژوین ۲۰۱۸
شماری از کامیون‌داران تهران صبح شنبه ۱۹ خرداد در بزرگراه «شهید بابایی» تهران دست به اعتصاب زدند. به گزارش منابع خبری کارگری در ایران، شعار آنها در این اعتصاب «اتحاد و همدلی» بود.
اعتصاب سراسری کامیون‌داران و رانندگان کامیون که یکم خرداد آغاز شد، به زودی در سراسر ایران گسترش پیدا کرد اما از هفته پیش به طور پراکنده با شدت کمتری دنبال شد.
کامیون‌داران به‌دلیل افزایش قیمت لوازم یدکی، پایین بودن نرخ کرایه، حق بیمه رانندگان، در نظر نگرفتن سختی کار و سنوات بیمه، وضعیت حمل و نقل و رسیدگی به مطالبات صنفی دست به اعتصاب زده‌اند. دولت با افزایش ۲۰ درصدی نرخ کرایه موافقت کرده است.