مجلس تصویب کرد: ممنوعیت افشای اطلاعات و اسناد گردآوری شده در جریان مبارزه با پولشویی

(تیتر از جنک خبر)
خانه ملت
نمایندگان مردم در خانه ملت، با ممنوعیت استفاده از اطلاعات و اسناد گردآوری شده در جریان مبارزه با پولشویی موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 25 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با ماده 9 این لایحه درخصوص ممنوعیت استفاده از اطلاعات گردآوری شده در جریان مبارزه با پولشویی توسط سایر دستگاه ها با 153 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.

براساس ماده ۹ لایحه مذکور؛ متن زیر جایگزین ماده (۸) قانون فعلی می شود:

در ماده ۸ آمده است: اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون، صرفا در جهت کشف و رسیدگی به جرائم استفاده میشود. افشای اطلاعات و اسناد یا استفاده از آنها به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد.»/