تجمع دوباره برنجکاران اهواز مقابل استانداری خوزستان

دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴ مه ۲۰۱۸

روز دوشنبه 24 اردیبهشت، جمعی از برنجکاران اهوازدراعتراض به ممنوعیت کشت تابستانه برای دومین بارمقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.
به گزارش ایرنا، حدود 30 نفر از برنجکاران شهرستان اهواز روز دوشنبه در اعتراض به آنچه که اختصاص ندادن آب برای کشت برنج و ممنوع شدن کشت تابستانه این محصول عنوان کردند، در مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند.
یکی از تجمع کنندگان که خواست نام وی در خبر ذکر نشود بیان کرد: تابستان امسال اجازه کشت برنج به کشاورزان خوزستان داده نشده و این موضوع می تواند ضربه سنگینی را به وضعیت درآمدی و معیشتی کشاورزان وارد کند.
وی گفت: بارش باران در سال زراعی جاری نسبت به سال های گذشته بهتر بوده و انتظار می رود که ممنوعیت کشت برداشته شود.
معاون حفاظت و بهره برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان بیان کرد: با توجه به اینکه کشت برنج آب زیادی را لازم دارد با توجه به خشکسالی شدید در خوزستان و کمبود آب در رودخانه کارون و محدودیت منابع آبی، کشت برنج به دلیل مصرف بالای آب و نیز برخی کشت های تابستانی در حوزه رودخانه های کارون، مارون، هندیجان ممنوع شده است.
مصطفی شبه افزود:برای جبران ممنوعیت کشت تابستانی برخی محصولات کشاورزی در خوزستان مقرر شده که کشت های معوض در نظر گرفته شود که اعلام خواهد شد.
وی ادامه داد: منابع آبی خوزستان متاثر از آورد آب از استان های بالا دست است که در سال زراعی جاری بارش باران در بالا دست بسیار کم بوده و این موضوع باعث شده که مخازن آب سدهای خوزستان کاهش چشمگیری یافته است.
معاون حفاظت و بهره برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان افزود: کشت تابستانه برخی محصولات کشاورزی در خوزستان از جمله نیشکر و کشت های دایمی و باغات و نخیلات و شیلات تامین آب می شوند و کشت های فصلی ممنوع هستند و البته در حوضه رودخانه کرخه محدودیت کشت وجود دارد.
شبه ، با بیان اینکه با کنترل مصرف می توان تامین آب شرب را مدیریت کرد ادامه داد:مهمترین موضوع تامین آب شرب است و نباید تامین آب شرب دچار مشکل و یا آسیب شود.
گفتنی است این کشاورزان در 22 اردیبهشت جاری نیز در مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کرده بودند: