اعتراض چندساله کارگران راه آهن استان آذربایجان شرقی


دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴ مه ۲۰۱۸

کارگران راه آهن استان آذربایجان شرقی از اعتراضات هفت ساله شان نسبت به واگذاری به بخش خصوصی ،نداشتن امنیت شغلی وعدم پرداخت بموقع حقوق،خبردادند.
به گزارش ایلنا، کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن آذربایجان شرقی گفتند: ۴۷ کارگر رسمی خطوط راه‌آهن آذربایجان شرقی هستیم که بعد از واگذاری بخش ابنیه خطوط به بخش خصوصی امنیت شغلی خود را از دست داده‌ایم و برخی مزایای شغلی‌مان نیز حذف، یا کاهش یافته است.
به گفته این کارگران، در مجموع حدود ۳۰۰ کارگر رسمی در بخش ابنیه خطوط راه‌آهن در سراسر کشور مشغول کارند که مطالباتی همانند هم دارند.
طبق اظهارات این کارگران، راه‌آهن بدون درنظر گرفتن شرایط استخدامی همه کارگران رسمی را از خود منفک کرده و به بخش خصوصی واگذار کرده است. به همین دلیل هرچند وقت یکبار کارگران خطوط ابنیه در محل اشتغال خود دست به تجمع اعتراضی می‌زنند.
کارگران خطوط ابنیه آذربایجان شرقی که دارای سوابق بیش از ۲۰ سال هستند در تشریح مشکلات خود می‌گویند: سال ۸۹ شرکت راه‌آهن آذربایجان شرقی برخلاف مواد ۲۱ و ۲۲ قانون خدمات کشوری؛ ما ۴۷ کارگر رسمی را به‌ صورت ناگهانی از خود منفک و به بخش خصوصی واگذار کرد و از آن زمان تاکنون مطالبات مزدی‌ ما به صورت کامل پرداخت نمی‌شود و امنیت شغلی‌مان برهم خورده است.
این کارگران می‌گویند: در ادامه این اتفاق ما به چندین نهاد دولتی همانند اداره کار، سازمان بازرسی کل، دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل نود و... نامه نوشته و شکایت کرده‌ایم که متاسفانه تا امروز نتیجه‌ای حاصل نشده و جوابی به خواسته‌های ما داده نشده است.
این کارگران با بیان اینکه از کاغذبازی و بروکراسی خسته‌ شده‌ایم و خواستار احقاق حق خود هستیم، می‌افزایند: از یکسو شرکت راه‌آهن آذربایجان شرقی پاسخگوی مشکلات ما کارگران رسمی نیست و سایر نهادهای مرتبط هم کاری برایمان نمی‌کنند. آنها پیگیری این موضوع را مرتبط به خود نمی‌دانند.
از قرار معلوم جدا از این ۴۳ کارگر، حدود ۶۰۰ کارگر در بخش خطوط ابنبه راه‌آهن آذربایجان شرقی به صورت قراردادی مشغول کارند که همانند کارگران رسمی یک و نیم ماه مطالبات مزدی معوقه طلبکارند. به گفته این کارگران، سنوات آنها نیز از بدو استخدام تاکنون پرداخت نشده است.