کارگران شركت روغن نباتی نرگس در شیراز اعتصاب کرده و سفره خالی در خیابان پهن کردند

دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴ مه ۲۰۱۸

بامداد روز دوشنبه 24 اردیبهشت، کارگران روغن نباتی نرگس شیرازدرادامه اعتراضاتشان نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی دست به تجمع مقابل کارخانه زدند.
به گزارش ایران آزادی، کارگران شركت روغن نباتی نرگس در شیراز اعتصاب کرده و سفره خالی در خیابان پهن کردند
کارگران شركت روغن نباتی نرگس در شیراز اعتصاب کرده و سفره خالی در خیابان پهن کردند
روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۷ کارگران شركت روغن نباتی نرگس در شیراز در اعتراض به عدم دریافت ۴ ماه حقوق دست به اعتصاب زدند.
کارگران شركت روغن نباتی نرگس در شیراز سفره خالی در کنار خیابان پهن کرده و با تمسخر خامنه ای، شعار می دادند:
«حمایت از کالای ایرانیه، سفره ما خالیه»