اعتصاب وتجمع کارگران خطوط ابنیه راه آهن مشهد، لرستان، زاگرس، رباط کریم، اسلامشهر و زنجان

دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴ مه ۲۰۱۸

روز دوشنبه 24 اردیبهشت، کارگران خطوط ابنیه راه آهن مشهد (شرکت تراورس) دراعتراض به عدم پرداخت مطالبات ونداشتن امنیت شغلی دست از کار کشیده ومقابل ساختمان ایستگاه راه‌آهن این شهر اجتماع کردند.
همزمان با کارگران تراورس مشهد، کارگران خطوط ابنیه راه آهن مناطق لرستان، زاگرس، رباط کریم، اسلامشهر، زنجان و ... از ابتدای هفته جاری در اعتصاب به سر می‌برند.
به گزارش ایلنا، کارگران تراورس مشهد که امروز اجتماع اعتراضی خود را مقابل ساختمان ایستگاه راه‌آهن مشهد برپا کردند، می‌گویند: چندین سال است که وضعیت شغلی و پرداخت مطالباتمان مشخص نیست.
این کارگران می‌گویند: دو ماه و نیم دستمزد عقب افتاده به همراه بیمه طلب داریم در این حال وضعیت بیمه تکمیلی‌مان مشخص نیست.
این کارگران دلیل به تعویق افتادن مطالبات مزدی خود را که به صورت حداقلی پرداخت می‌شود، تامین نشدن منابع مالی ازسوی کارفرما عنوان می‌کنند.
طبق اظهارات کارگران معترض، یکی دیگر از مشکلات آنها نداشتن امنیت شغلی به سبب داشتن قراردادهای کوتاه‌مدت یک‌ماهه است که آنهم برای کارگرانی که بیش از ۱۰ سال سابقه کار دارند، هر ماه به صورت آزمایشی منعقد می‌شود.
این کارگران می‌گویند: شرکت تراورس در نواحی ریلی کشور حدود ۷ هزار کارگر دارد که مجموع این کارگران از شرایط موجود نگران هستند.
از قرار معلوم، همزمان با کارگران تراورس مشهد، کارگران نواحی لرستان، زاگرس، رباط کریم، اسلامشهر، زنجان و ... از ابتدای هفته جاری در اعتصاب به سر می‌برند.