تجمع کارگران نی بر مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه

دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴ مه ۲۰۱۸


روز دوشنبه 24 اردیبهشت، جمعی از کارگران نی بر مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه دراعتراض به عدم پرداخت چند ماه حقوق دست به تجمع زدند.
به گزارش کانال تلگرام سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، بیش از صد کارگر نِی‌بر به دلیل پرداخت نشدن دستمزد های خود در محوطه کارخانه تجمع اعتراضی برگزار کردند.
این کارگران نی‌بر از شهرها و همچنین روستاهای خرم آباد برای گذران زندگی به کار سخت نی‌بری در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه مشغول به کار هستند . علی‌رغم پایان فصل نی‌بری این کارگران چندین ماه است که دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند.
لازم به یاد آوری است که یکی از این کارگران زحمت کش نیشکر هفت تپه در بخش نی‌بری به نام «علی نقدی» که بیش از ۲۵ سال سابقه کار در شرکت مذکور داشت ، حدود دو ماه پیش پس از اینکه برای مساعده به مسئولین شرکت جهت پرداخت بخشی از دستمزد خود مراجعه کرده بود هیچ جوابی نگرفت و شوربختانه دست به خودکشی زد.
دیگر کارگران نیشکر هفت تپه که تعداد این کارگران بیش از چهار هزارنفر میباشد دوماه دستمزد عقب مانده از اسفند ۹۶ و همچنین فروردین ۹۷ را طلب دارند.