ادامه اعتراض کارکنان اخراجی مرکز بهداشتی درمانی شرق اهواز با تجمع مقابل استانداری خوزستان برای چندمین بار

دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴ مه ۲۰۱۸

روز دوشنبه 24 اردیبهشت، کارکنان اخراجی مرکز بهداشتی درمانی شرق اهوازبرای بازگشت بکاربرای چندمین بار دست به تجمع مقابل استانداری خوزستان زدند.
به گزارش خوزستان آنلاین، جمعی از کارکنان مراکز بهداشت اهواز که به تازگی لغو قرارداد شده اند، روز دوشنبه با تجمع در مقابل ساختمان استانداری خوزستان خواستار بازگشت به کار و تمدید قرارداد خود شدند.
یکی از کارکنان که خواست نام وی در خبر ذکر نشود بیان کرد: ما از سال 93 در قالب طرح تحول سلامت در مراکز بهداشتی اهواز مشغول به کار شدیم که امسال قرارداد تعدادی از این نیروها تمدید نشده است.
وی گفت: افراد جدید در قالب این طرح جذب شدند این در حالی است که قرارداد برخی نیروهای با سابقه کار در این طرح تمدید نشد.
رییس مرکز بهداشت خوزستان در این باره بیان کرد: نیروهای مورد نیاز این طرح، به صورت قرارداد یکساله جذب شدند.
شکر اله سلمان زاده گفت: شرایط به گونه ای است که نیاز به ادامه کار این افراد نبوده و افرادی که عملکرد ضعیف داشتند تمدید قرار داد نشدند.
وی افزود: یک هزار و 250نفر در قالب طرح تحول سلامت در حوزه دانشگاه علوم پزشکی اهواز مشغول به کار هستند.
گفتنی است این افراد در19و 22 اردیبهشت نیز در اعتراض به تمدید قرار داد خود در مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع داشتند: