تجمع کارگران بازنشسته پتروشیمی آبادان مقابل فرمانداری برای دومین بار درماه جاری

دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴ مه ۲۰۱۸

روز دوشنبه 24 اردیبهشت، کارگران بازنشسته پتروشیمی آبادان برای دومین بار در ماه جاری دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان مقابل فرمانداری ویژه این شهراجتماع کردند.
به گزارش خوزستان آنلاین، حدود 300 نفر از بازنشستگان پتروشیمی آبادان در اعتراض به آنچه که واریز نشدن حقوق عنوان شد روز دوشنبه در مقابل ساختمان فرمانداری ویژه آبادان تجمع کردند.
یکی از بازنشستگان در این خصوص گفت:حقوق بازنشستگان پتروشیمی آبادان توسط صندوق کارفرما پرداخت می شود و این صندوق در پیامک هایی به بازنشستگان اعلام کرده که دیگر حقوق بازنشستگی آنها را پرداخت نمی کند.
وی افزود:در دوران هشت سال جنگ همگی ما در منطقه جنگی در پتروشیمی آبادان مشغول کار بودیم و اینک با یک پیامک دستمزد ما را دادند.
وی اظهار داشت:باخون دل از ثروت ملی در پتروشیمی آبادان محافظت کردیم و پس از پایان جنگ نیز با بازسازی این واحد برای کشور افتخار آفرینی کردیم.
یکی دیگر از بازنشستگان گفت:در طول مدت خدمت سهم بیمه ما از حقوق کسر شده و اینک موقع آن است که بیمه بازنشستگی به موقع حقوق ناچیز ما را پرداخت کنند.
عضو هیات مدیره صندوق بازنشستگان آبادان به ایرنا گفت:صندوق بازنشستگی کشوری به دلیل بدهی 20 میلیارد ریالی پتروشیمی آبادان به این صندوق حاضر به پرداخت حقوق بازنشستگان نیست.
احمد شاکری اظهار داشت:این موضوع به صورت پیامکی به اطلاع بازنشستگان رسیده و حقوق اردیبهشت آنها نیز تاکنون پرداخت نشده است.
وی افزود:حقوق بازنشستگان پتروشیمی آبادان بیستم هر ماه واریز می شد.
بنابهمین گزارش،تجمع کنندگان پس از صحبت های امیرحمزه بزرگی نیا معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری ویژه آبادان در خصوص پیگیری مشکل پیش آمده در خصوص واریز حقوق بازنشستگان پتروشمی آبادان ظهردوشنبه به تجمع خود پایان دادند.
خاطرنشان می شود که صندوق بازنشستگی کشور با ارسال پیامکی به بازنشستگان اعلام کرده با توجه به واریز نشدن سهم کارفرما از سوی شرکت های لوله سازی اهواز، پتروشیمی آبادان، پتروشیمی فارابی و کربن ایران در سنوات گذشته، اردیبهشت فقط سهم صندوق به حساب بازنشستگان واریز می شود.