اعتصاب بخشی از بازاریان تهران

دویچه وله
بخشی از بازاریان تهران اعتصاب کردند و مغازه‌های خود را بستند. کسادی بازار و ثبات نداشتن قیمت ارز از جمله دلایل اعتصاب‌کنندگان است. اعتصاب بازار تهران حداقل در آغاز چندان فراگیر نبود، برخلاف اعتصاب بازاریان بانه .