اعتصاب صدها کارگر نیروگاه و سد چم شیر گچساران برای دومین روز متوالی


یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳ مه ۲۰۱۸


روز یکشنبه 23 اردیبهشت، برای دومین روز متوالی، صدها کارگر نیروگاه و سد چم شیر گچساران دراعتراض به عدم پرداخت7ماه حقوق به اعتصابشان ادامه دادند.
به اساس گزارش ایسنا، معاون اجرایی طرح سد و نیروگاه چم شیر گچساران گفت: 1000 نفر از کارکنان و کارگران نیروگاه و سد در حال ساخت چم شیر گچساران به دلیل پرداخت نشدن7 ماه حقوق معوقه خود دست از کار کشیدند.
محمد رضا فاضل افزود: عملیات احداث سد مخزنی چم شیرگچساران 70درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در صورت تامین اعتبار بصورت ماهانه در پایان سال 1397 آبگیری می‌شود.
وی بیان کرد: 1000 نفر از کارکنان و کارگران نیروگاه و سد در حال ساخت چم شیر گچساران به دلیل پرداخت نشدن7 ماه حقوق معوقه خود دست از کار کشیدند.
معاون اجرایی طرح سد و نیروگاه چم شیر گچساران تصریح کرد: از این تعدا د نیرو حدود 300 نفر از اوایل سالجاری به دلیل پرداخت نشدن حقوق معوقه به کار بازنگشتند و 700 نفر دیگر نیز از روز شنبه هفته جاری به دلیل عنوان شده دست از کار کشیدند.
فاضل عنوان کرد: آخرین پرداختی حقوق به کارکنان و کارگران سد چم شیر گچساران در اسفند ماه سال 96 بوده است.
وی ادامه داد: به کارکنان و کارگران سد چم شیر 6 ماه حقوق معوقه در سال گذشته و یک ماه نیز در سالجاری حقوق بدهکار هستیم.
معاون اجرایی طرح سد و نیروگاه چم شیر گچساران خاطرنشان کرد: ما منتظر تخصیص اعتبار جهت پرداخت معوقات کارگران و کارکنان سد چم شیر هستیم تا هرچه زودتر این مشکل مرتفع شود.
فاضل بیان کرد: تلاش زیادی از سوی مسئولان سد چم شیر صورت گرفت تا از تعطیلی کارگاه پیشگیری شود اما کارکنان حاضر به بازگشت به محل کار تا زمان پرداخت مطالبات خود نیستند.