تجمع دانشجویان دانشگاه بناب


یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳ مه ۲۰۱۸

ظهر روز یکشنبه 23 اردیبهشت، دانشجویان دانشگاه بناب دراعتراض به پرداخت شهریه دروس افتاده، مقابل دانشکده علوم پایه این دانشگاه تجمع کردند.
تعدادی از دانشجویان خواستار برگزاری یک تجمع دیگر در روز دوشنبه و اعلام مخالفت خود در مقابل دکتر منصور غلامی، وزیر علوم هستند.
به گزارش خبرگزاری دانشجو، یکی از دانشجویان دانشگاه بناب در این رابطه گفت: با توجه به سیستم آموزشی رایگان در این دانشگاه دانشجویان به خاطر دروس افتاده باید شهریه پرداخت کنند و این موجب نارضایتی دانشجویان شده است.
وی گفت: در ترم‌های قبلی این موضوع پیش آمده بود، اما رئیس دانشگاه قول داده بود شهریه بابت دروس افتاده گرفته نشود و ترم قبل شهریه دریافت نکردند، اما این ترم دوهفته مانده به امتحانات اعلام کردند بابت دورس افتاد این ترم و ترم قبل باید شهریه پرداخت شود.
این فعال دانشجویی مطرح کرد: دانشجویان اعتراض دارند که چرا باید شهریه پرداخت کنیم و این خلاف قانون است و توجیه مسئولین دانشگاه این بود که هئیت امنا این موضوع راتصویب کرده است.
وی گفت: متاسفانه هیئت امنای دانشگاه خارج از قانون مصوبه تصویب کردند که نتیجه آن تجمع دانشجویان دانشگاه بناب شده است.
این فعال دانشجویی تصریح کرد: البته رئیس دانشگاه قول دادند که سیستم‌های مربوط به پرداخت شهریه راصفر کنند تا دانشجویان مشکلی نداشته باشند.
وی افزود: دانشجویان بابت شهریه دورس افتاده مبلغی به ما عودت نشده است و قرار بوده این مبلغ به دانشجو برگشت داده شود؛ و برای هر واحد افتاده باید ۱۳۶ تومان باید پرداخت کند.
دانشجوی دانشگاه بناب تاکید کرد: با توجه به نامه رئیس دانشگاه که گفته بود «پولی که از دانشجویان بابت دروس افتاده گرفته شده است عودت داده می‌شود و برای اینکه از این به بعد پولی گرفته نشود نهایت سعی می‌کنم» و ماهم ناراضی هستیم هیات امنا خارج از قانون عمل می‌کند.