تجمع اعتراضی رانندگان استیجاری شهرداری تبریز مقابل شهرداری تبریز


یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳ مه ۲۰۱۸

روز یکشنبه 23 اردیبهشت، همزمان با جلسه شورای شهر، رانندگان استیجاری شهرداری تبریز دراعتراض به عدم تبدیل وضعیت و وعده های پوچ دست به تجمع مقابل شهرداری این شهرزدند.
براساس گزارش ایسنا، رانندگان استیجاری که همزمان با جلسه شورای شهر تبریز در مقابل عمارت تاریخی شهرداری تجمع کرده بودند، بنری با نوشته‌ی «‌جناب آقای شهردار حضرتعالی در دوره چهارم شورا در مورد مشکلات 164 راننده ماشین‌های حمل زباله به همراه دکتر نجفی و دکتر بابایی اقدم جلسه اضطراری گذاشتید ولی حالا در رأس ریاست برای حل این مشکل شانه خالی می‌کنید و در حق خانواد‌ های این قشر ظلم می‌کنید» در دست داشتند.
قائم مقام شهردار تبریز در این خصوص گفت: تبدیل وضعیت و استخدام رانندگان خارج از اختیار شهرداری است.
رسول موسایی ادامه داد: استخدام تابع برخی قوانین و مقررات است که در وضعیت کنونی تبدیل وضعیت رانندگان منع قانونی دارد.