دانشجویان دانشگاه صنعتی قوچان دراعتراض به کاهش سنوات تحصیلی تجمع کردندروز یکشنبه 23 اردیبهشت، دانشجویان دانشگاه صنعتی قوچان در اعتراضی به وضعیت سنوات تحصیلی در مقابل ساختمان ریاست این دانشگاه تجمع کردند.
به گزارش دانشجو آنلاین، در این اعتراض دانشجویان ضمن درخواست افزایش سنوات تحصیلی ، خواستار رعایت عدالت آموزشی و استفاده از فرصت های برابر همانند سایر دانشگاه ها شدند .
مسئولین این دانشگاه با بیان اینکه چون هیئت امنای این دانشگاه به صورت مشترک با چند دانشگاه هم منطقه می باشد ، این قضیه را به هیئت امنا منتقل خواهند کرد و در جلسه ی آتی ( خرداد ماه ) به آن رسیدگی خواهد شد .
گفتنی است که روز گذشته نیز دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد ( دارای هیئت امنای مشترک با دانشگاه صنعتی قوچان ) تجمع اعتراضی ای به کاهش سنوات آموزشی برگزار کرده اند .
لازم به ذکر است که در چندسال اخیر نقش هیئت امناهای دانشگاه ها و تصمیمات سلیقه ای آن ها در روند پولی سازی دانشگاه ها چندین برابر شده و عملا هیئت رئیسه دانشگاه ها را عاجز از تصمیم گیری کرده و در دسترس نبودن ، مشترک بودن هیئت امنای چندین دانشگاه و عدم برگزاری جلسات به صورت منظم و کوتاه مدت ، باعث پاسخگو نبودن این افراد دربرابرمشکلات دانشجویان می‌باشد .
منبع:کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور