آزادی 7نفر از بازداشت شدگان بیستم اسفند مقابل سازمان برنامه و بودجه به قید کفالت


به گزارش کانال تلگرام کانون صنفی معلمان، روزیکشنبه 23 اردیبهشت،هفت نفر از بازداشت شدگان تجمع اعتراضی معلمان، بعد از مقاومت و رد قرار وثیقه ۵۰ میلیونی، به قید کفالت آزاد شدند.
همچنان بیخبری از محمد حبیبی