نماینده ای که پرچم آمریکا را آتش زد: تکذیب می کنم، فرزندان من در در آمریکا زندگی نمی کنند

(تیتر ازجنگ خبر)
خانه ملت
سید محمدجواد ابطحی درنشست علنی امروز (یکشنبه، 23 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 153 و بند (ج) اصل 2 در نفی سلطه پذیری، ستم کشی، سلطه گری و قاعده نفی سبیل گفت: در هفته گذشته پس از اقدام بسیار وقیحانه ترامپ در خروج از برجام اقدام به آتش زدن پرچم و برجام در مجلس کردیم.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: برخی در سایت ها نوشتند فرزندان ابطحی در آمریکا هستند اما تمامی 4 فرزند من در خمینی شهر زندگی می کنند، متأسفانه فضای نامناسبی در فراکسیون امید شکل گرفته است که این برخوردها حاکی از آن فضاها است.

وی با اشاره به اصل 153 قانون اساسی خطاب به نایب رئیس مجلس تصریح کرد: امروز یکی از همکاران برجامی را تحویل شما داد، این موضوع با کدام موازین شرعی مطابقت دارد. اینکه بیاییم چیزی را که رد کرده ایم را مجدد بر سر جنازه آن سینه بزنیم.

ابطحی تأکید کرد: این برجام متعفن را باید دفن کرد؛ چرا در مجلس که نماد استقلال، عزت و شرف ملی است چنین مسائلی مطرح می شود.

در ادامه نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بهتر است این موضوع را پیگیری نکنیم چون هر نماینده ای به دنبال طرح اخطار اصل 79 قانون اساسی است./