تجمع اعتراضی کشاورزان اهواز مقابل استانداری خوزستان\کشاورزان اهوازی خواستار رفع ممنوعیت کشت شدند


شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۲ مه ۲۰۱۸

روز شنبه 22 اردیبهشت، جمعی از کشاورزان اهوازدراعتراض به بیکاری هزاران نفر بدنبال ممنوعیت کشت تابستانه برنج دست به تجمع مقابل استانداری خوزستان زدند.
به گزارش خوزستان آنلاین، این کشاورزان که بیشتر برنجکار بودند به دلیل آنچه که صادر نشدن مجوز کشت تابستانه برنج عنوان کردند،مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.
چند سالی است که مساله خشکسالی و کمبود آب سبب محدودیت کشت تابستانه برای کشاورزان خوزستانی به ویژه برنجکاران شده است. یکی از راه های مدیریت آب در شرایط خشکسالی و همچنین جلوگیری از ضرر کشاورزان پرداخت معوض کشت است اما در سال های گذشته هیچگونه معوض کشتی به کشاورزان خوزستانی پرداخت نشده است.
قابل یادآوری است که استان خوزستان دارای 70هزار هکتار زمین زیر کشت برنج است که از هر هکتار حدود چهار تن شلتوک برداشت می شود. گفته می شود هر هکتار زمین زیر کشت برنج برای پنج نفر اشتغال ایجاد کرده از این رو ممنوعیت کشت باعث بیکاری 350 هزار نفر خواهد شد.