بیانیه انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی در محکومیت برخوردهای امنیتی با فرهنگیان کنشگرصنفی در تهران

پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰ مه ۲۰۱۸

امروز بیستم اردیبهشت ۱۳۹۷ فرهنگیان به درخواست شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در سراسر ایران تجمعات قانونی و صنفی داشتند.
خبرها و گزارشات از استانها و شهرستانها ی مختلف حکایت از برگزاری تجمعات صنفی بسیار پرشور و آرامی دارند ولی متاسفانه در تجمع صنفی معلمان تهران برخورد غیرقانونی و زشت نیروهای لباس شخصی و امنیتی باعث متشنج کردن اوضاع در بین فرهنگیان شده است.
درین یورش زشت و ناپسند تعدادی از معلمان مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند و حتی به بانوان فرهنگی نیز تعرض کرده و آنها را کتک زده اند.
همچنین تعدادی از معلمان درین برخورد زشت بازداشت شده اند. نامهایی که تاکنون توسط حاضرین در تجمع گزارش شده است:
1. محمد حبیبی 2. رسول بداقی 3.محمدتقی فلاحی 4.محمدحسن_پوره 5.گرامی 6.علی زولفی 7. دونفرشهرستانی میباشند.
انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی این حرکت غیرقانونی و برخوردقهری با کنشگران صنفی که برای اعتراض به بیعدالتی و تبعیض حقوق و دستمزد و وضعیت آموزش و پرورش تجمع کرده بودند، شدیدا محکوم کرده و از مسوولان وزارت آموزش و پرورش و دستگاههای قضایی و امنیتی میخواهد که هر چه زودتر برای آزادی و دلجویی از این عزیزان رایزنی و اقدام کرده و هرگونه برخورد قهری و امنیتی با فرهنگیانی که صدای عدالت خواهی خویش را بلند کرده اند را محکوم نمایند.
انتظار جامعه ی فرهنگیان رسیدگی به مطالبات صنفی و برحق میباشد و یقینا اینگونه تهدیدها و برخوردهای ناپسند هم به حیثیت نظام و کشور آسیب زده و و هم روح و روان فرهنگیان را نیز آشفته تر میسازد.
هرچه سریعتر آرامش را به خانواده ی آموزش وپرورش بازگردانید پیش ازآنکه معلمان ناچار به اعتراضی دیگر شوند.
انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی از برخوردهای محترمانه مامورین انتظامی و اطلاعات در سایر نقاط کشور سپاسگزاری مینماید.
بیستم اردیبهشت ماه97