گروه اتحاد باز نشستگان تهاجم وحشیانه و دستگیری معلمان و بازنشستگان را محکوم می کند

پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰ مه ۲۰۱۸

امروز ۲۰اردیبهشت ۹۷ در پی دعوت شورای همآهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان و با اعلام پشتیبانی گروه اتحاد بازنشستگان، معلمان شاغل و بازنشسته برای بیان مسالمت آمیز خواسته های بر حق خود، در مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند اما مورد تهاجم و یورش وحشیانه نیروی انتظامی و لباس شخصی ها قرار گرفته و پس از ضرب وشتم، تعدادی از این عزیزان دستگیر شدند.
این بازداشت شدگان آقایان محمد حبیبی، رسول بداقی، اسماعیل گرامی، محمد تقی فلاحی، علی زولفی، رحمان عابدینی، غلامحسینی و خانم عالیه اقدام دوست و همچنین تعدادی دیگر از معلمان شهرستانی هستند.
گروه اتحاد باز نشستگان ضمن محکوم کردن تهاجم وحشیانه و دستگیری معلمان و بازنشستگان بازداشت شده، خواهان آزادی فوری و بدون هر گونه قید و شرط و یا درخواست وثیقه و جرایم نقدی این عزیزان است.
"گروه اتحاد بازنشستگان"
۹۷/۲/۲۰