تجمع کارکنان اخراجی مرکز بهداشتی درمانی شرق اهواز مقابل استانداری خوزستان


بامداد روز چهارشنبه 19 اردیبهشت، کارکنان اخراجی مرکز بهداشتی درمانی شرق اهواز برای بازگشت بکاردست به تجمع مقابل استانداری خوزستان زدند.
به گزارش ایلنا، یکی ازکارکنان اخراج شده در طرح سلامت که به همراه همکاران خود به نشانه ی اعتراض روبروی درب استانداری تجمع کرده بودند، گفت: تعداد ۷۰ نفر از ما با آزمون وزارت کشور سال ۹۳ از تاریخ ۱/۷/۹۴ مشغول به کار شدیم که در ادامه به منظور گسترش طرح سلامت این تعداد به ۴۰۰ نفر رسیده است.
وی افزود: این طرح به صورت پیمانکاری به شرکت فجر اندیکای مسجد سلیمان وابسته به هلال احمر واگذار گردید و در تاریخ ۲۹/۱۲/۹۶ قرارداد ما با این شرکت پایان یافت و قرارداد مجددی صورت نگرفت و پایان همکاری به ما اعلام شد.
وی در ادامه گفت: جذب نیروی مازاد و کارشناسی نشده سبب شد که اکنون نیروهای کارآمد و غیر کارآمد باهم اخراج شوند.
یکی دیگر از کارکنان مرکز بهداشتی درمانی شرق اهواز در پاسخ به این سوال که اکنون خواسته شما چیست؟ گفت: دعوت دوباره به همکاری و عقد قرارداد ۱ ساله خواست همه ماست. چرا که تا کنون قراردادهای ما ۱ ماهه و ۳ ماهه بوده که امنیت شغلی ما را اینچنین به خطر انداخته است.
وی در ادامه گفت: از روز شنبه مورخ ۱۵/۲/۹۷ هیچ کدام از مسئولین ذیربط پاسخگوی ما نبوده و هیچ توضیحی در این خصوص نداده اند.