تجمع اعتراضی رانندگان تاکسی فرودگاه امام مقابل شورای شهر تهران


پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰ مه ۲۰۱۸

روز پنج شنبه 20 اردیبهشت، جمعی ازرانندگان تاکسی فرودگاه امام واقع در جنوب تهران، دراعتراض به نداشتن مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک مقابل شورای شهر پایتخت تجمع کردند.
به گزارش خبرآنلاین، یکی از تجمع کنندگان گفت:به این گروه از تاکسی‌ران‌ها، مجوز ورود به محدود طرح ترافیک مانند سالیان گذشته داده نمی‌شود و آنها نمی‌توانند مسافران خود را به مناطق مرکزی تهران ببرند. آنها می‌گویند زندگی‌شان فلج شده و از نان خوردن افتاده‌اند.