تجمع اعتراضی تاکسی رانان سقز نسبت به راه اندازی دفتر تاکسی آنلاين

پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰ مه ۲۰۱۸
تاکسی رانان سقزدراعتراض به راه اندازی دفتر تاکسی آنلاين دراین شهر دست به تجمع زدند.
معاون حمل و نقل شهرداری و فرماندهی انتظامی از پلمپ دفتر تاکسی انلاین در شهرستان سقز خبر دادند.
به گزارش ایسنا، رانندگان سقز از اینکه اسنپ بدون هماهنگی اخذ مجوز از سازمان تاکسیرانی در سقز قرار فعالیت کنند ابراز نارضایتی کردند.
یکی از رانندگان اظهار کرد: مردم به راحتی به رانندگان اسنپ اعتماد می کنند رانندگانی که به صورت شخصی و زیر نظر شرکت خصوصی فعالیت میکنند.
وی افزود: ما رانندگان زیر نظر شهرداری فعالیت میکنیم در صورتی که مشکل ایجاد شود می توانیم به راحتی از حق خود دفاع کنند.
این راننده تاکسی در سقز عنوان کرد: اشتغال در جامعه زمانی که باعث مشکل برای یک‌مجموعه فعال در شهر شود اخلاقی نیست و‌ ما رانندگان مطالبه گر حقمان هستیم.
وی گفت: چندین سال است که به مردم بر اساس تعرفه های مشخص خدمات داده ایم اما امروز عده ای بدون‌مجوز فعالیت ما را با مشکل مواجه کرده اند.
یکی دیگر از این رانندگان می گوید: افرادی که به عنوان راننده در اسنپ فعالیت میکنند شغل دومشان هست این در حالی است که رانندگان ما تنها از این راه امرار معاش می کنند.
کامل کریمیان معاون سیاسی فرماندار سقز ضمن تأیید خبر پلمپ دفتر تاکسی آنلاین گفت: تاکسی آنلاین مجوز کشوری دارد اما در بند پایانی این مجوز اشاره شده است که فعالیت این سرویس دهی منوط به پذیرش ضوابط شهرداری محل است و از آنجا که تاکسی آنلاین بدون توجه به این بند اقدام به فعالیت کرده است دفتر آن پلمپ شده است.
وی همچنین عنوان کرد: فضای سقز و نیز معیشت رانندگان تاکسی پذیرای چنین امری نیست.