نیروهای امنیتی به تجمع معلمان در تهران حمله کردند، تعدادی از معلمان با خشونت بازداشت شدند

رادیوزمانه
تجمع اعتراضی سراسری معلمان شاغل و بازنشسته که پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت در تهران و سایر شهرها برگزار شد،

در تهران توسط نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. تعدادی از معلمان بازداشت شده‌اند.

تجمع معلمان با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و در اعتراض به کمی حقوق معلمان و بازنشستگان، خصوصی‌سازی آموزش و عدم برخوردای دانش‌آموزان از آموزش عادلانه، و با خواست آزادی معلمان زندانی و پایان دادن به فضای امنیتی حاکم بر فعالیت‌های صنفی برگزار شد.

معلمان در شهرستان‌ها مقابل ادارات کل و دفاتر آموزش و پروش تجمع کردند و در تهران مقابل سازمان برنامه و بودجه جمع شدند.

محمد حبيبى، رسول بداقی، على زولفى، محمد حسن‌پوره، محمد تقى فلاحى و عالیه اقدام دوست از جمله معلمان بازداشت‌شده هستند.