اعتصاب وتجمع صدها کارگر فاز 12 کنگان


چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۹ مه ۲۰۱۸

روز سه شنبه 18 اردیبهشت، صدهاکارگر فاز12کنگان در اعتراض به عدم پرداخت ماه ها حق کمپ دست از کارکشیده ومقابل دفتر پیمانکار تجمع کردند.
به گزارش نفت ما، شمار این کارگران 430 نفر بوده و با تجمع مقابل دفتر پیمانکار خواستار پرداخت این مطالبه معوقه (مطالبه از شهریور 96 تاکنون) و تعیین رویه‌ای منظم برای پرداخت ماهانه حق کمپ شدند.
قابل یادآوری است که،در روابط کار مناطقی مانند پروژه‌های نفتی کنگان و عسلویه، به کارگرانی که در مکان‌هایی بیرون از محدوده کمپ اقامتی سایر کارگران زندگی می‌کنند، مزایایی تحت عنوان حق کمپ تعلق می‌گیرد.
از قرار معلوم، حق‌کمپ هر کارگر ۳۵۰ هزار تومان در هر ماه است و کارگران مشمول از شهریور سال گذشته تاکنون بابت این مزایا طلبکارند.
یکی از کارگران اظهار داشت: تلاش برای مذاکره با ناظر پیمان بی‌نتیجه بود و پیشنهاد شد تا کارگران با مدیرعامل در خصوص رفع این مشکل به گفتگو و یافتن راه حل بپردازند.
همچنین بنا به اظهار یکی دیگر از کارگران فاز 12، پیشتر کارفرما دستور اسکان کارگران در کمپ‌های تعبیه شده را داده بود اما نه تنها این وعده عملی نشد بلکه بابت محروم شدن از این امکانات نیز هیچ وجهی بابت حق کمپ به آنان صورت نگرفت.