وزارت خارجه: اصلاح برجام ازسوی آمریکا و اروپا گمانه زنی است

ایرنا
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: برجام موضوعی میان ایران و گروه1+5 است و مطالب عنوان شده در رسانه ها درباره اصلاح برجام از سوی آمریکایی ها و اروپایی ها گمانه زنی است.

بهرام قاسمی روز دوشنبه در نشستی خبری با خبرنگاران درباره خبری مبنی بر نشست موفقیت آمیز آمریکا و اروپا برای اصلاح برجام اظهارداشت: من از نشست های برخی کشورهای اروپایی با آمریکا اطلاعی ندارم و موضوعات مورد بحث آنها را نمی دانم.

وی تصریح کرد: برجام موضوعی میان ایران و گروه1+5 است و مطالب عنوان شده در رسانه ها درباره اصلاح برجام از سوی آمریکایی ها و اروپایی ها سندیت ندارد و گمانه زنی است.