رانندگان سیرجانی دست به اعتصاب زدند


یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۵ آوریل ۲۰۱۸
بامداد روزیکشنبه 26 فروردین، رانندگان تریلرهای حمل بار سنگ آهن در اعتراض به کاهش تناژ ظرفیت بارگیری و افزایش نیافتن کرایه ها اعتصاب کردند.
به گزارش سیرجان خبر، یکی از رانندگان معترض گفت:از صبح امروز طبق بخشنامه‌ای که از سوی پایانه به باربری های مربوط ارائه شده است تمامی ماشین های سنگین می توانند با وزن خود ماشین ۴۰ تن بار حمل کنند.
گفتنی است که در سال جدید هیچگونه افزایش کرایه ای نسبت به کرایه سال گذشته وجود نداشته است.