تجمع معلمان «خرید خدمات آموزشی» در شهرهای مختلف


یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۵ آوریل ۲۰۱۸
طی روزهای گذشته، معلمان خرید خدمات دراستان های قزوین، کرمان ، یزد و....دراعتراض به عدم پرداخت مطالبات، سطح پایین حقوق،نداشتن بیمه وقراردادکار دست به تجمع مقابل ادارات آموزش و پرورش زدند.
براساس گزارش ایلنا، این معلمان که از سال ۹۶ مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند، خواستار پرداخت معوقات مزدی و تغییر شرایط شغلی خود شدند.
یکی از حاضران در تجمع قزوین می‌گوید: دستمزد ما معلمان خرید خدمات، از حداقل مزد وزارت کار کمتر است؛ از بیمه کامل نیز بی‌بهره‌ایم؛ خواسته ما پرداخت به موقع مطالبات، برخورداری از حق بیمه و دستمزد همسان با معلمان «رسمی» است.
به گفته این معلم، وزارت آموزش و پرورش هر بار به بهانه کمبود بودجه، معوقات معلمان خرید خدمات را با ماه‌ها تاخیر پرداخت می‌کند.