تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس


یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۵ آوریل ۲۰۱۸
روز یکشنبه 26 فروردین، دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در اعتراض به سیاست گذاری های مدیران رده بالای دانشگاه و علی الخصوص معاون دانشجویی، محمدرضا اصلاحچی تجمع و اعتراض کردند.
به گزارش کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور، دانشجویان خواستار شفافیت دربودجه و_هزینه های دانشگاه هستند. آنها مدعی اند امکانات و بودجه دانشگاه در اثر سوءمدیریت هئیت رئیسه اتلاف شده و به درستی صرف نمی شود. آن ها همچنین به تخلیه غیرقانونی خوابگاه ها، اجاره امکانات دانشگاه ( سالن ورزشی، استخر و...) به نهادها و اشخاص خارجی و مسائلی از این دست که به زعم آن ها در اثر همان سوء مدیریت و نگاه تجاری و بنگاه دارانه مدیران دانشگاه حاصل شده است، اعتراض دارند.
گفتنی است شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس، حمایت خود از این اعتراضات را اعلام کرده است.