تجمع کارگران گروه ملی مقابل ساختمان حراست


یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۵ آوریل ۲۰۱۸
بامداد روز یکشنبه 26 فروردین، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در محوطه شرکت تجمع اعتراضی برپا کردند .
کارگران این شرکت پس از بسته شدن کارتها و ممنوع الورود شدن تعدادی از همکارانشان توسط مدیریت دست از کار کشیدند و در مقابل دفتر حراست و امور اداری تجمع اعتراضی برپا کردند و خواهان باز شدن کارتهای همکارانشان که به دستور مدیر حراست مسدود شده بود شدند.
طبق خبرهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران بعلت نبود مواد اولیه فقط بخش لوله سازی این شرکت که حدود 400 نفر در آن مشغول بکار هستند ،فعال میباشد که در دو روز گذشته به دلیل اعتراض به اخراج همکارانشان دست از تولید کشیده اند و مانع بارگیری وفروش ضایعات شدند .
طبق خبرها ی رسیده یکی از کارگران بنام رحیم سعیدی امروز صبح در مقابل درب کارخانه دستگیر و به پلیس امنیت و اطلاعات منتقل میشود .
ریاست اداره حراست نیز به کارگران اخراجی عنوان کرده است که حکم جلب و بازداشت برای حدود 50نفر از کارگران صادر شده که بتدریج توسط پلیس دستگیر خواهند شد.
برای ایجاد رعب و وحشت میان کارگران ، روابط عمومی شرکت طبق اطلاعیه ای اعلام کرده که از امروز با تجمع کنندگان و معترضان برخورد قانونی صورت میگیرد و فسخ قرارداد میشوند.
اما کارگران اعلام کردند تا همکاران اخراجی به سر کارخود باز نگردند این اعتراض و اعتصاب ادامه خواهد داشت.
اتحادیه آزاد کارگران ایران
26 فروردین 1397