مقام مجلس: افزایش ۷درصدی نرخ کرایه اتوبوس منطقی است

(تیتر از جنگ خبر)
خانه ملت
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه افزایش قیمت کرایه حمل ونقل عمومی باید کمتر از نرخ تورم باشد افزایش نرخ ۷ درصدی اتوبوس را منطقی دانست.

مجید کیان پوردر واکنش به افزایش 10 تا 15 درصدی نرخ بلیت اتوبوس ها، گفت: بهتر است نرخ بلیت اتوبوس ثابت بماند و دولت مابه التفاوت آن را پرداخت کند.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، افزود: نرخ کرایه حمل ونقل نباید به گونه ای افزایش یابد که انگیزه شهروندان جهت استفاده از سیستم حمل ونقل عمومی را کمرنگ کند و از سویی فشار مضاعفی به مردم وارد شود.

وی با بیان اینکه دولت نرخ تورم را 9 درصد اعلام کرده است، گفت: افزایش قیمت کرایه ها باید کمتر از نرخ تورم باشد از این رو افزایش نرخ 7 درصدی اتوبوس منطقی به نظر می رسد.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس دهم، با یادآوری اینکه افزایش نرخ غیرمنطقی بلیت اتوبوس کاهش استفاده شهروندان و به تبع آن افزایش ترافیک و آلودگی هوا در پایتخت را به دنبال دارد، ادامه داد: افزایش نرخ منطقی حمل ونقل عمومی به کاهش و روان کردن ترافیک و آلودگی هوا کمک می کند.