استاندار اصفهان در جمع کشاورزان: با ارتش، سپاه و دیگر ارگانها هماهنگ شده تا با تانکر به درختها آب داده شود

(تیتر از جنگ خبر)
ایسنا
«محسن مهرعلیزاده» در اجتماع مردم و کشاورزان شهرستان مبارکه در مسجد جامع این شهرستان اظهار کرد: آب مهم‌ترین مسأله در استان اصفهان و کشور است بطوری که وضعیت کمبود آب در استان فلج‌کننده است و تأمین آب آشامیدنی پنج میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت استان در فصل گرم امسال به مرحله نگران‌کننده‌ای رسیده است.

مهرعلیزاده با اشاره به این‌که تنها با روش‌های جدید آبیاری در کشاورزی می‌توان مشکلات کشاورزان را برطرف کرد، افزود: تولیدات کشاورزی را نمی‌توان متوقف کرد، چون معیشت کشاورزان دچار مشکلات متعددی خواهد شد.

وی با اشاره به هماهنگی های صورت گرفته با جهاد کشاورزی، سپاه، بسیج، ارتش و دیگر ارگان های متولی برای آبرسانی به درختان با تانکر، تصریح کرد: هم‌اکنون آب اولویت نخست مدیریت استان است و محیط زیست و اشتغال در رده‌های بعدی قرار دارد.

وی با اشاره به مصوبات کارگروه سازگاری با کم آبی، تصریح کرد: در این کارگروه روش‌هایی را اتخاذ شده است که با آب کم هم بتوان به کشاورزی و زندگی ادامه داد و در این زمینه طرح‌هایی ارائه شده که با کشت گلخانه‌ای و توسعه دامپروری و مصرف آب کمتر به رونق کشاورزی ادامه دهیم....