ادامه اعتراض کارآموزان شرکت های نفتی غرب کارون نسبت به بلاتکیلفی استخدامی

پنجشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۲ آوریل ۲۰۱۸

عصر روز چهارشنبه 22 فروردین، جمعی از کارآموزان شرکت نفتی دشت آزادگان وهویزه درادامه اعتراضاتشان* نسبت به بلاتکلیفی استخدامی دست به تجمع مقابل منزل بهارستان نشین شهرستان دشت آزادگان وهویزه زدند وجهت اعتراض به عدم بکارگیری آنها در شرکت های نفتی مستقر در منطقه و خلف وعده های مکرر مسئولین وزارت نفت و در راس آنها وزیر نفت و همچنین مسئولین شهرستان ،درمنزل وی بست نشستند.
براساس گزارش ذاکر نیوز، مهدی ساعدی فرزند ارشد قاسم ساعدی بدلیل حضور پدردر تهران بین جوانان جویای کار حاضر شد. کارآموزان معترض از وی خواستند که یک تماس تلفنی باپدرش بگیرد و صدا روی بلندگو بگذارد تا سخنان آنها را مستقیما وبدون واسطه بشنوند که همینطور شد و ارتباط برقرار شد.
یکی از جوانان به نمایندگی از معترضان گفت: ما دیگر از این همه قول وقرارهای بی ریشه وبی نتیجه خسته شدیم و هر وقت سر آن قول وقرارها به شرکتهای نفتی عازم شدیم به درهای بسته وبه چهره های عبوس وبه قیافه های اخم کرده و درهم رفته برخوردیم.
و آخر همین قرارها و ضرب العجل ها ( 97/1/18 ) بود که بازهم کما فی السابق همان آش وهمان کاسه بود وبا زهم ما همان افراد منفور وغیر مرغوبی بودیم که دیدن ما برای امثال جعفر زاده ها واژدری ها و... بسی ملال آور وغیر قابل هضم بود .
ولی چاره چیست و باز ما همان داستانهای تکراری را برای آنها تعریف کردیم وگفتیم که شما باید ما را قبول کنید وبکار گیرید زیرا که دستور مقامات مافوق مدیران کلان وزارت نفت همین است وشما باید مطیع اوامر آنها باشید و مستندات آن بخشنامه ها ودستورات را نشان دادیم اما باز هم جواب رد شنیدیم جز اینکه گفتند اگر بخواهید شماها را با پیمانکاران میفرستیم و هروقت پروژه های آنها تمام شود شما هم باید بساط را جمع کنید و آرزوی نفتی شدن را به کلی فراموش کنید.
در ادامه معترضان ( کارآموزان غرب کارون ) ازساعدی خواستند که در اولین ونزدیک ترین فرصت وهمراه با جوانان دوره دیده به شرکت های نفتی که قرار بود جوانان متخصص ودوره دیده را بکارگیری کنند ، عازم شوند تا به چشم خود ببینند که چگونه با این مسئله برخورد میکنند واز بکارگیری جوانان منطقه ، با وجود دستورات صریح مدیران ارشد نفت ، سرباز میزنند .
در جواب این درخواست گفت نهایتا چهارشنبه ی هفته ی آینده به شهرستان برخواهم گشت و شنبه همراه با شما جوانان به شرکت های نفتی عزیمت خواهیم کرد.
در پایان ، کارآموزان دوره دیده از ساعدی خواستند که قبل از روز شنبه اول اردیبهشت ( روز عزیمت به شرکتهای نفتی همراه با ساعدی ) در روز پنجشنبه 30فروردین ساعت 9 جلسه ای جهت هماهنگی وشنیدن تفصیلی ماحصل آنچه گذشت ، ترتیب داده شود که ساعدی به این درخواست جواب مثبت داد.