تجمع اعتراضی معلمان خرید خدمات جنوب استان کرمان مقابل استانداری\تهدید معلمان معترض به اخراج از کار

پنجشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۲ آوریل ۲۰۱۸

بامداد روز پنج شنبه 23 فروردین ماه، معلمان خرید خدمات جنوب استان کرمان دراعتراض به عدم پرداخت 2سال حقوق ونداشتن قراردادکار وبیمه دست به تجمع مقابل استانداری زدند.
به گزارش راه آرمان، بامداد امروز استانداری کرمان میزبان یک تجمع بود، این بار اما نوبت به معلمان خرید خدماتی آموزش و پرورش استان در جنوب کرمان رسید.
جمع زیادی از این نیروها در اعتراض به حقوق معوقه دو ساله خود و بعد از پیگیری های مکرر و نا امید شدن از مسئولین ذیربط این بار تنها راه چاره خود را تجمع و رساندن صدای خود به عالی ترین مقام اجرایی دولت در استان یعنی استاندار دانستند.
نیروهای خرید خدماتی( حمایتی ) آموزش و پرورش که در سطح کشور حدود ۱۲ هزار نفر می باشند بدون قرارداد و بیمه در دورافتاده ترین نقاط در حال تدریس هستند که در استان کرمان حدد ۷۰۰ نفر در مناطق جنوبی مشغول فعالیت هستند.
یکی ازتجمع کنندگان گفت: ما نیروهای خرید خدمتی حمایتی از جنوب کرمان یعنی شهرستان فاریاب، رودبار، قلعه گنج،منوجان، کهنوج و عنبر آباد هستیم که بیش از چهار سال است به عنوان معلم در مدارس جنوب کرمان تدریس می کنیم.
وی افزود: در طول سال فقط یک ماه به ما حقوق میدهند و از اول سال تحصیلی ۹۶- ۹۷ تاکنون هیچ حقوقی دریافت نکرده و فقط عیدی معوق سال ۹۵ به ما پرداخت شد.
این معلم معترض در خصوص وضعیت بیمه معلمان خرید خدماتی تصریح کرد: با وجود سختی مسیر و حضور در مناطق محروم متاسفانه تا کنون ما را بیمه نکردند.
وی خاطر نشان کرد: ما در دور افتاده ترین مناطق تدریس می کنیم و نه تنها خبری از حقوق و بیمه نیست بلکه هر بار که به این وضعیت اعتراض می کنیم ما را تهدید می کنند و می گویند نمی خواهید
بروید ما یک نفر دیگر را می آوریم،من چهار سال است که به صورت مستمر کارکردم چطوربروم،آیا نیروی بعد از من همین وضعیت را نخواهد داشت؟
یکی دیگر از معلمان حاضر در تجمع اظهار کرد: این وضعیت آموزشی صحیح نیست، مگر می خواهند کارگر جا به جا کنند که ما نیامدیم یک نفر دیگر بیاید، این گونه حق آن دانش آموز نیز تضییع می شود این چه وضعیت آموزشی در کشور است؟؟
وی ادامه داد: بعضی ها که سابقه چند ماهه تدریس داشتند به راحتی جذب شدند ولی ما نیرو داریم که ۸ سال خرید خدمت کار کرده، سرباز معلم هم بوده و سابقه کاری زیادی داشته ولی ما نه تنها جذب نشدیم بلکه حقوقی هم به ما نمی دهند.
این معلم معترض تاکید کرد: همه ما متاهل هستیم، اجاره منزل و هزینه زن و فرزندمان را از کجا باید بیاوریم؟خود مسئولین نمی توانند یک ماه حقوق نگیرند ولی ما قریب دوسال تحصیلی است حقوق نگرفتیم.
وی افزود: ما با آموزش و پرورش، نمایندگان مجلس و نماینده مجلس از پنج شهرستان جنوبی صحبت کردیم و حدود دو سال است که به ما وعده پیگیری دادند ولی تا کنون اتفاق خاصی رخ نداده است.
این معلم معترض بیان کرد: مسئولین کشور نباید با این وضعیت نیرو جذب کنند،چرا باید نیرویی بگیرند که نه حقوق دارد و نه بیمه، این کجای عدالت است؟جالب اینجاست که یکی از مسئولین در پاسخ به اعتراض و مشکلات ما گفت که هر زمان در هر جای استان پول دیدید ما را هم خبر کنید تا بیائیم.
بعد از دو سال پیگیری های مکرر این معلمان معترض تنها کاری که نماینده مجلس از پنج شهرستان جنوبی در مجلس انجام داده است این بود که در سخنرانی خود در صحن مجلس به مشکلات آن ها اشاره کرده و گفته باید به وزیر تذکر داد حال قرار است چه کسی به وزیر تذکر دهد خدا می داند.
این معلمان معترض در پایان خواسته خود را اینگونه مطرح کردند: ما ۴۰۰ کیلومتر راه آمدیم تا به استاتدار بگوئیم که ما هستیم ، چون حقوق سرباز معلمان، شرکتی ها،حق التدریسی ها پرداخت شده و.تنها ما ۷۰۰ نفر که در دورترین نقاط استان تدریس می کنیم دیده نشدیم، برای همین به اینجا آمدیم تا شاید ما را ببینید.