دهها نماینده پارلمان اروپا کارزار شیطان سازی علیه اپوزیسیون دموکراتیک ایران توسط رژیم ایران را محکوم می کنند

سایت ئی یو ریپورتر
سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۰ آوریل ۲۰۱۸
بقلم خوزه باو و گرینز


دهها عضو پارلمان اروپا از گروههای مختلف سیاسی از سراسر اروپا روز دوشنبه طی انتشار اطلاعیه یی مشترک کارزار فزاینده رژیم ایران علیه اپوزیسیون دموکراتیک یعنی مجاهدین خلق ایران و مشخصا اعضای سازمانی که در حال حاضر در آلبانی مقیم هستند را قویا محکوم کردند. طی نامه یی به آنتونیو تایانی رئیس پارلمان، امضا کنندگان آن شامل معاون رئیس پارلمان، تاکید کردند که این اطلاعیه مربوط به جلسه یی است که توسط آنا گومز یک نماینده پرتغالی حامی ایران پارلمان اروپا علیه اپوزیسیون ایران در پارلمان اروپا در 10 آوریل ترتیب داده شده بود. آنها گفتند اخبار این جلسه در وبسایتهای مختلف داده شده بود که وابسته به وزارت اطلاعات ایران بودند. یکی از سخنرانها بعنوان یک عامل اطلاعات ایران شناخته شد که از ورود به پارلمان بریتانیا برای سخنرانی منع شده بود. ... بنا به اطلاعیه یی که توسط بیش از 30نماینده پارلمان اروپا امضا شده بود اعتراضات سراسری در ایران در اوایل سال جاری کشور را تکان داد. در ماه گذشته حدود 200نفر از اعضای نمایندگان پارلمان اروپا بیانیه مشترکی را در حمایت از این قیام امضا کردند. رهبران ارشد و مقامات بالای رژیم در رابطه با نقش اپوزیسیون اصلی پی.ام.او.آی(ام.ئی.کی) شکوه داشته اند. در این بیانیه آمده است که جمهوری اسلامی ایران فعالیتهایش علیه جنبش اپوزیسیون بخصوص با راه اندازی یک کمپین دروغپراکنی برای شیطانسازی مخالفان ایرانی که حالا در آلبانی مستقر هستند را افزایش داده است. بنا به گفته قانونگذاران اروپا رژیم ایران درواقع نسبت به انتقال امن حدود 3000نفر از اعضای اپوزیسیون دموکراتیک ایران از عراق به آلبانی طی سال گذشته، برآشفته است. .. پارلمان اروپا چندین قطعنامه برای تضمین حقوق انساندوستانه آنها تصویب کرده است. بدنبال این جابجایی، رژیم ایران توجه خود را روی خانه جدید آنها در آلبانی متمرکز کرده است. اعضای پارلمان اروپا از بلژیک، فرانسه، انگلستان، اسپانیا، اتریش، سوئد، لهستان، استونی، ایرلند، بلغارستان، مجارستان، فنلاند، جمهوری چک، اسلواک و اسلوونی این بیانیه را امضا کرده اند. آنها گفته اند بنابراین ما شوکه شدیم که فهمیدیم یک جلسه در 10 آوریل در پارلمان اروپا تحت عنوان مجاهدین خلق تهدید در آلبانی با حضور عوامل مختلف شناخته شده و لابیگران رژیم. .. آنها اشاره کردند که یکی از سخنرانها شهروند بریتانیاست و ان سینگلتون(خدابنده) نام دارد که بنا به یک گزارش توسط کتابخانه کنگره آمریکا توسط مویس(ام.او.آی.اس) عضوگیری شده با صرف این هدف که ام.ئی.کی را بدنام کند. .. نمایندگان پارلمان اروپا از گروههای سیاسی مختلف تاکید کردند که سینگلتون قبلا از ورود به آمریکا منع شده و همچنین ار مراسم مشابه مختلف در پارلمان بریتانیا منع شده است. این نمایندگان پارلمان اروپا چنین نتیجه گیری کردند و گفتند که ما عمیقا متاسفیم که این جلسه با چنین سخنرانهایی در پارلمان ما برگزار شده است و دروغپراکنی رژیم علیه اپوزیسیون دموکراتیک ایران را قویا محکوم می کنیم.