تجمع مردم کازرون در اعتراض با طرح تفکیک این شهرستان مقابل فرمانداری

سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۰ آوریل ۲۰۱۸
روز سه شنبه 21 فروردین، جمعی از اهالی کازرون همزمان با حضور کارشناسان تقسیمات کشوری دراعتراض با طرح تفکیک این شهرستان مقابل فرمانداری اجتماع کردند.
بر پایه گزارش فارس، این عده با اعتراض به روند طرح تفکیک شهرستان کازرون که در وزارت کشور طی کرده است، معتقدند کارهای کارشناسی دقیقی در این طرح صورت نگرفته و عملی شدن ایجاد شهرستان جدید نه به دلیل دارا بودن منطقه از شرایط قانونی، بلکه به علت برخی فشارهای سیاسی انجام گرفته است.
مخالفان همچنین بر این باورند در جریان مطالعه این طرح، صدای همه مردم شهرستان به‌ویژه اهالی دهستان‌های انارستان و دشت‌برم که در این طرح از کازرون جدا می ‌شوند، به‌خوبی شنیده نشده و نباید در این طرح هویت کازرون تحت شعاع قرار گیرد و دنبال‌کنندگان طرح تفکیکی به هر قیمتی دنبال ایجاد شهرستانی جدید هستند.