نجفی دوباره استعفا کرد و پذیرفته شد

(تیتر از جنگ خبر)
جام جم آنلاین
با وجود اینکه جلسه صبح امروز شورایی ها به تنش کشیده شد و عده ای خواستار این بودند که بررسی استعفا به تعویق بیفتد اما شورایی ها در نهایت به این نتیجه رسیدند که بررسی استعفا در دستور کار قرار گیرد و درنهایت با ۱۵ رای موافق، ۵ رای مخالف و یک رای سفید استعفا مورد موافقت قرار گرفت.