افزایش ۱۰۰درصدی قیمت بلیت مترو در دستور کار شورای شهر تهران

(تیتر از جنگ خبر)
ایلنا
عضو هیئت تطبیق مصوبات شورای شهر تهران گفت: در مصوبه شورا قیمت بلیت تهران حومه و فرودگاه امام بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است که با این افزایش قیمت مخالفم.

محمد قانبیلی، عضو هیئت تطبیق مصوبات شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران به نتیجه آخرین جلسه این هیئت اشاره کرد و گفت: کلیات بودجه 17 هزار و 430 میلیارد تومانی شهرداری تهران در سال 1397 تصویب شده است. در جلسه‌ای با حضور دو نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران و یکی از معاونان شهرداری لایحه بودجه بررسی شد و خوشبختانه با کمترین ایراد به تصویب رسید.

وی ادامه داد: بودجه به خوبی بسته شده بود و فقط چند ایراد شکلی و جزئی داشت و برای اصلاح دوباره به شورا باز گردانده شود.

قانبیلی با اشاره به بررسی لایحه نرخ بلیت مترو در هیئت، مخالفت خود را با افزایش قیمت اعلام کرد و ادامه داد: در مصوبه شورا قیمت بلیت تهران حومه و فرودگاه امام بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. بر اساس قانون، افزایش نرخ هر خدمتی باید با نرخ تورم هماهنگی داشته باشد، اما افزایش بلیت مترو بیشتر از 10 درصد است. من به عنوان عضو هیئت تطبیق با آن مخالفم اما نظر بقیه اعضا را نمی‌دانم.

وی با اشاره به بحران ها و زیان دهی مترو تصریح کرد: شهرداری معتقد هستند که دولت در خصوص مترو کمک نمی‌کند و وعده‌هایش محقق نشده است و بار مترو بر دوش شهرداری است، اما نباید فشار مضاعفی بر روی مردم هم ایجاد شود و باید در مورد بلیت مترو و درصدهای افزایشی آن بررسی ‌دقیق تری کنیم.