تجمع اعتراضی کارگران آبفای اهواز


یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱ مارس ۲۰۱۸


پیش از ظهر روزیکشنبه 20 اسفند، جمعی از کارگران و نیروهای سپتیک آب و فاضلاب اهواز دراعتراض به عدم پرداخت 3ماه حقوق وعیدی مقابل درب این شرکت تجمع کردند.
براساس گزارش موج، این کارگران پیش از ظهر امروز مقابل درب این شرکت در خیابان کیانپارس اهواز تجمع کردند و خواستار پرداخت حقوق خود شدند.