تجمع اعتراضی بازنشستگان استان کهگیلویه و بویراحمد نسبت به عدم همسان‌سازی حقوق وپرداخت نشدن مطالبات مقابل استانداری


یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱ مارس ۲۰۱۸


روز یکشنبه 20 اسفند، جمعی از بازنشستگان استان کهگیلویه و بویراحمد دراعتراض به عدم همسان‌سازی حقوق وپرداخت نشدن مطالباتشان دست به تجمع مقابل استانداری زدند.
برپایه گزارش فارس، یکی از این تجمع کنندگان گفت: پاداش مرخصی مناطق محروم از سال 67 تا 85 را دریافت نکردند و طرح همسازی‌سازی که مسؤولان بارها از تلویزیون آن را مطرح کردند هم اجرا نشده است.
وی با اشاره به اینکه حقوق و مطالبات شاغلین 30 درصد افزایش داده می‌شود اما حقوق بازنشستگان افزایش پیدا نمی‌کند و همان مبلغ ناچیز گذشته نیز به آنها داده نمی‌شود، گفت: استاندار سابق و استاندار کنونی حاضر نشدند ما را ببینند.
یکی دیگر از تجمع کنندگان با بیان اینکه چندین بار در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتمان تجمع کردیم، گفت: برخی‌ها پاداش خود را به نرخ روز گرفتند اما مطالبات برخی‌های دیگر را پرداخت نکردند.
وی با اشاره به اینکه کهگیلویه و بویراحمد تنها استانی است که پاداش مرخصی مناطق محروم را پرداخت نکرده، گفت: طبق حکم دیوان عدالت اداری ما به مدت 18 مطالبه داریم اما فقط عده‌ خاصی پاداش مناطق محروم خود را دریافت کردند.
یکی دیگر از این بازنشستگان گفت: در زمان نیکزاد استاندار وقت کهگیلویه و بویراحمد پاداش مناطق محروم پرداخت شد اما با آمدن استاندار گذشته پرداخت‌ها متوقف شد و اکنون از احمدی استاندار می‌خواهیم به مشکلات ما در آستانه سال نو رسیدگی کند.