تجمع دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک

ایلنا
دانشگاه امیرکبیر شاهد تجمع اعتراضی دو گروه از دانشجویان بود.

ظهر امروز، جمعی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، در صحن این دانشگاه تجمع برگزار کردند و نسبت به احکامی که پس از حوادث دی ماه برای برخی دانشجویان صادر شد، اعتراض کردند. همچنین در شعارهای خود از دولت و وزارت علوم خواستند که با جدیت بیشتری پیگیر مسائلی که برای دانشجویان پیش آمده، باشند و پرونده های قضایی آنها را حل کنند.

بعضی از دانشجویان نیز در مقابل ، شعار""گرانی، اختلاس فتنه امروز ماست" سر دادند.