ادامه اعتراض کشاورزان شرق اصفهان با راهپیمایی و تجمع مقابل دفتر بهارستان نشین از اصفهان

شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۰ مارس ۲۰۱۸

روز شنبه 19 اسفند، کشاورزان شرق اصفهان درادامه اعتراضات شان نسبت به عدم اختصاص حق آبه از مقابل سازمان آب منطقه ای اصفهان و پل خواجو راهپیماییشان را آغاز کردن و مقابل دفتر بهارستان نشین اصفهانی تجمع کردند.
برپایه گزارش موج، کشاورزان پلاکاردهایی با خود همراه داشتند که در یکی از آنها با درج تصویری از زاینده رود پر آب، آمده است: 'ما زاینده رود را اینگونه می خواهیم'.
به گزارش منتشر شده در شبگه های اجتماعی کشاورزان شرق اصفهان 2000 تراکتور خود را به کنار جاده‌ها آورده‌اند!
کشاورزان ورزنه، در بیانیه ای اعلام کردند که مرگ بر کسانی که اصفهان زیبا را با نامدیریتی خشکاندن، شهری که با درامد حاصل از توریسم بیش از فولاد یزد بازده دارد و در انتها شعار دادند حقابه را گر ندهی تن به شهادت می دهیم