مقام امنیتی مجلس: حمله به سفارت ما در لندن با برنامه‌ریزی انگلیسی‌ها بود

خانه ملت
عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌‎خارجی مجلس گفت: انگلیس باید متجاوزین را به سفارت جمهوری اسلامی ایران تحویل بدهد، در غیر اینصورت وزارتخارجه باید با فراخوانی سفیر، روابط خود را با انگلیس قطع کند.

محمدابراهیم رضایی در خصوص حمله متعرضان به سفارت ایران در لندن، اظهار داشت: حمله به سفارتخانه ایران در لندن سناریویی برنامه ریزی شده است که طرح اولیه آن، توسط انگلیسی‌ها تهیه شده بود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌‎خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: به دلیل حضور ولیعهد عربستان سعودی در انگلیس، برای جلب رضایت وی و دوشیدن حکومت سعودی با چپاول دلارهای نفتی، انگلیسی‌ها این طرح را توسط عناصر منحرف اجرا کردند.

وی افزود: نوع رفتار انگلیسی‌ها کاملا مشخص است که خود آن‌ها طراحی و مدیریت کردند و در نهایت نیز به نحوی موضوع را جمع کردند.

رضایی با اشاره به اینکه وظیفه وزارتخارجه جمهوری اسلامی ایران موضع گیری قاطع است زیرا این حرکت دشمنی و تجاوز به حریم جمهوری اسلامی ایران بود، ادامه داد: ایران باید موضعی جدی داشته باشند و قطع رابطه یکی از کمترین کارهایی است که وزارتخارجه باید انجام دهد.

دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌‎خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لازم است که سفیر فراخوانده شود زیرا رویه‌ای که انگلیس در قبال ایران در پیش گرفته دشمنی است، گفت: انگلیس باید متجاوزین را به سفارت جمهوری اسلامی ایران تحویل بدهد، در غیر اینصورت وزارتخارجه باید با فراخوانی سفیر، روابط خود را با انگلیس قطع کند و سطح روابط را تا حد کاردار کاهش دهد.

وی با اشاره به ادعای متعرضان به سفارت ایران در لندن، افزود: آن‌ها ادعا می‌کنند که پسر شیرازی را در قم دستگیر کرده‌اند، در حالیکه این موضوع ربطی به چنین حرکتی در انگلیس ندارد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌‎خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افراد بابت عملی که انجام می‌دهند، به دادگاه فراخوانده می‌شوند که یا جرم کرده‌‎اند و محاکمه می‌شوند یا اینکه تبرئه می‌شوند، گفت: این شرایط نشان می‌دهد که حمله به سفارت ایران کاملا برنامه‌ریزی شده بوده و انگلیسی‌‎ها آن را مدیریت می‌کنند.